Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Tổng công ty hàng không Việt Nam tổ chức giới thiệu nghề tiếp viên hàng không đến với sinh viên Đại học Đà Lạt

Thực hiện công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 – 2018; nhằm tạo cơ hội lựa chọn việc làm cho sinh viên trường Đại học Đà Lạt, đặc biệt sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4. Vào lúc 08h00 ngày 14 tháng 10  năm 2017 tại Phòng Hội thảo Thư viện, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Tổng công ty hàng không Việt Nam tổ chức giới thiệu nghề tiếp viên hàng không đến với sinh viên Đại học Đà Lạt.

Top