CHUNG KẾT HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG (TCM) NĂM 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2017 -  2018; Chào mừng kỷ niệm 59 năm Trường Đại học Đà lạt hình thành và phát triển (27/10/1958 – 27/10/2017); Đáp ứng nhu cầu tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của sinh viên, đồng thời tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ;  Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thi Tuyên truyền ca khúc Cách mạng (TCM) Trường Đại học Đà Lạt năm 2017.

Top