Đại hội Đoàn trường Đại học Đà Lạt lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2019: Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt “Đoàn kết - Sáng tạo – Hội nhập”

28 tháng 04, 2017

Ngày 24-25/04/2017, tại Trường Đại học Đà Lạt, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2019. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn trường, đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn Thanh niên và phong trào sinh viên. 
« | 1 | 2 | 3 | »
Top